กฬา3

            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทฟุตบอล ณ สนามโรงเรียนวัดสุวรรณ อำเภอลำลูกกา โดยน.ส.รพีพรรณ  คณาฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณ ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬา ทั้งนี้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนวัดโปรยฝนจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดเลือกตัวแทนของสพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป