ประชมกฬา

            วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันหาตัวแทนของ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ที่กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ และโรงเรียนวัดสุวรรณ โดยมีประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้แทนกรรมการจัดการแข่งขันในแต่ละสนามเข้าร่วมประชุม