6313C71B 2861 4E22 BE2B B7EFAC79C446

       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์