8C53D680 9EC2 445D 8531 96BE0EECF1AE

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ให้การต้อนรับ ราชองครักษ์และเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มาประชุมและลงตรวจพื้นที่เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 4 โรงเรียน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คุณศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาด้านงานโครงการพระราชดำริฯ ผู้แทน เลขาธิการ กพฐ นางวันเพ็ญ ชำนาญกูล และนางพิมพ์พิศา สุบรรณพงษ์ ร่วมประชุมและลงตรวจพื้นที่