274341

 

 

                  ครูผู้ช่วยเลือก ปทุมธานี เขต ๒ จำนวน ๔๔ ราย ไม่ประสงค์เลือก ๓ ราย ได้แก่ เอกภาษาอังกฤษ ๒ อัตรา ๑.โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์   ๒.โรงเรียนวัดศรีสโมสร และเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑ อัตรา ได้แก่ โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
 
274352
 
274330
 
274337
 
274352