IMG 7353

       วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  นางตวงรักษ์  รับพร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการ สพป.ปท. ๒ ในการจัดประชุมก่อนการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนวัดเขียนเขต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการสอบดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขียนเขต

 

IMG 7282

 

IMG 7308

 

IMG 7319

 

IMG 7406

 

IMG 7437

 

IMG 7342

 

IMG 7471