7 11 61

        วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ท่านสะอาด แสงรัตน์ ประธานคณะกรรมการประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ คุณศศิวิมล  นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการฯ และผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ได้แก่ โรงเรียนเจริญดีวิทยา โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี โรงเรียนร่วมจิตประสาท และโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางตวงรักษ์ รับพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จ