คร

       วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.วิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ที่ได้รับการเรียกบรรจุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต ๒

       ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากการสอบแข่งขัน จำนวน ๙๓ ราย
และจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ราย ทั้งนี้คณะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ได้ร่วมกิจกรรมที่ทาง สพป.ปท. ๒ จัดขึ้น อาทิ ร่วมเคารพธงชาติ
, ฝึกการไหว้, และรับฟังโอวาทจากผู้อำนวยการ สพป.ปท. ๒

 

DSC 5979

 

DSC 5899

IMG 5170

IMG 5160