สไลด1

              วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ นำนักเรียนในโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ ๓ เข้าศึกษาเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ อาทิ ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ทักษะการดับเพลิง, ทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติธรรมชาติ ที่จัดบริการให้ความรู้เคลื่อนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวปทุมธานี       

             ในช่วงค่ำ เปิดโอกาสให้คณะผู้เข้าร่วมโครงการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ เมืองทองยูไนเต็ท-ชลบุรีเอฟซี เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสเรียนรู้กับสนามแข่งขัน และเป็นการเรียนรู้ทักษะ
จากนักกีฬามืออาชีพ