๓

 

             วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯทัศนศึกษาตามเส้นทาง กรุงเทพฯ –ชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ,ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยได้เข้าชมและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลหายากกลับสู่ธรรมชาติ  จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์, เรือรบหลวงสิมิลัน, เรือรบหลวงสุรินทร์ ซึ่งเป็นเรือรบหลวงที่สำคัญและทรงคุณค่าของประเทศไทย นอกจากนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับความดูแลและได้รับความรู้จากเหล่ารุ่นพี่นักเรียนนายเรือ เป็นการเปิดประสบการณ์และสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ