๑

 

          วันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  นางตวงรักษ์  รับพร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะบุคลากรในกลุ่มงานฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬาครั้งที่ ๓" โดยคณะฯ ได้เข้าพัก ณ โรงแรมเอเชีย  แอร์พอร์ท  กรุงเทพมหานคร

               ในการนี้ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ได้สนับสนุนให้การประสานงานต่าง ๆ โดยมีโรงเรียนในความดูแลจำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ ๑. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์, ๒. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ, ๓. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม, และ ๔. โรงเรียนราชินูทิศ ๒  โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑ - ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑