B1AAC426 D2A8 4DC4 A833 274578C05B3D

         นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นายวิรุฬห์  แสงงาม  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนางพวงเพชร  แสงส่อง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ วันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จังหวัดนครปฐม โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย “การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ” และนายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. แจ้งข้อราชการสำคัญ อาทิ การจ้างครูธุรการ และนักการภารโรง การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น