DSC 2490

 

          วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  นายวิรุฬห์  แสงงาม  รองผู้อำนวยการ สพป. ปทุมธานี เขต ๒  ให้การต้อนรับคณะผู้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

 

DSC 2492

 

DSC 2492

 

DSC 2502

 

DSC 2496

 

DSC 2496

 

DSC 2495