IMG 2581

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระเบียบการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานทั้งสิ้น ๒ โรงเรียน คือ ๑. โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ๒. โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์
ซึ่งภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ นี้ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ จะลงพื้นที่เพื่อจัดการประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานดังกล่าวอีกครั้ง

 

 

IMG 2592

 

IMG 2584

 

IMG 2587

 

IMG 2599