DSC 1846

        

     

                        วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สพป. ปทุมธานีเขต ๒ จัดอบรมและสัมมนาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกับชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๘๐ คน ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านการสัมภาษณ์ เสวนา และข้อซักถามสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการระหว่างผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น
โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร

       

 

DSC 1764 

DSC 1964      

 

DSC 1899

 

 

DSC 1730      

 

IMG 4328