15 8 61

               วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย     แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ นายวิรุฬห์ แสงงาม    รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประธานเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังประชุม ทางไกล (Conference) เรื่องชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อรับทราบนโยบา  แนวทางการดำเนินการ ให้เป็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สพป.ปทุมธานี เขต ๒  โดย นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และ    นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย    ในการบริหารจัดการศึกษา