ขาว 26 ก.ค.61

 
               วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานลงนามถวายพระพร     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2