21 7 61

                  สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นวันที่ 4 โดยนายวิรุฬห์  แสงงาม  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 กำกับดูแลการรับสมัครสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้มีผู้สนใจเดินทางมาสมัครสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก