A702A1FF 0914 4602 ABD4 81B2255FB01F

          สพป.ปทุมธานี เขต 2 เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,พลศึกษาคอมพิวเตอร์,เกษตรกรรม และปฐมวัย โดยเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 18–24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป. ปทุมธานี เขต 2