9 10 61 2

             วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2,นายวิรุฬห์  แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2,ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference) การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี. พ.ศ. 2561 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ให้ในการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความ  เรียนร้อย ตามนโยบาย ของ สพฐ.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2