คายคณธรรม2

              วันที่ 9 ก.ค. 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคุณธรรมสู่สังคม “เด็กดีสร้างได้” ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2 ณ สวนธรรมศรีปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนต้นแบบ จำนวน 120 คน จาก 42 โรงเรียน ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต และอุดมการณ์คุณธรรม อีกทั้งเป็นการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning

<<<ชมภาพทั้งหมด>>>