6ก.ค.61

              วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามแนวคิดมูลนิธิยุวสถิรคุณ”           ตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุม         ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2