พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 155

28

 

          วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี