27 พธเชา

 

               วันที่  27 มิถุนายน 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนภารกิจ สพฐ. ตามข้อสั้งการนายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณการระดมความช่วยเหลือให้กับนักฟุตบอลเยาวชนพร้อมโค้ช 13 คน และการแจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. การจัดทำสื่อการเรียนการสินภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่าน และการประเมิน (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561