27 มาตรฐานเขต

 

                วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น  นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2