20 ร.ร.คณธรรม

 

           วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับชมรายการประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมี นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหรนักเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักนโยบาย ของสพฐ.