ปนนำใจ

วันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานในการมอบบ้านปันน้ำใจเพื่อน้อง         ผู้ยากไร้ ให้แก่ ด.ญ.สุพรรณ นามสนธิ และด.ช.มงคล นามสนธิ นักเรียนโรงเรียนสหราษฏร์บำรุง อ.ลำลูกกา         จ.ปทุมธานี ซึ่งอยู่ในภาวะยากลำบาก ให้มีบ้านอยู่อาศัย ซึ่งบ้านหลังนี้เกิดขึ้นโดยผู้มีจิตกุศลพร้อมด้วยเครือข่าย       ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อซ่อมสร้างบ้านให้มั่นคงสะดวกปลอดภัย สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุข