555555555

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิชัย    แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ทางไกล (VDO Conference) รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่๑๗/๒๕๖๑ เพื่อนำนโยบายของ สพฐ. มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน