16E1B84F 2CBE 4E39 865E 5A5440D3CEB9

        วันที่ 3 พ.ค. 2561 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในจังหวัดปทุมธานี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีข้าราชการบำนาญในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ จำนวน 8 คน