E47624BA 5911 47F8 96A3 96F439F00CFD

           วันที่ 11 เม.ย. 61 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิรุฬห์  แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 จากนั้นได้ประชุมผู้บริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีเรื่องสำคัญอาทิ คูปองครู การย้ายข้าราชการครู การพัฒนาคุณภาพนักเรียน เป็นต้น