23 3 61

          วันที่ 23 มี.ค. 61 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2