รบมอบจกรยาน

            วันที่ 21 มี.ค. 61 เวลา 14.00 น. นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานรับมอบจักรยาน จำนวน 150 คัน จากมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด 15 โรงเรียน ๆ ละ 10 คัน ซึ่งมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้บริจาครถจักรยานให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3