14 3 61 1

 

      วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายวิรุฬห์  แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับชมรายการ “พุธ เช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 10/2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2  สพป.  ปทุมธานี เขต 2 ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน มอบนโยบาย อาทิ เรื่องการปลูกฝังหลักคิดของคนไทย 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสาและรับผิดชอบ, การว่ายน้ำเพื่อชีวิตเอาชีวิตรอด ขอให้ทุกโรงเรียนฝึกนักเรียนว่ายน้ำให้เป็น และการประชุมหารือกับ Cluster ร่วมกับ ศธจ.วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย ผอ.เขต ประถมและมัธยม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ