เปดบาน2

              วันที่ 14 ก.พ.2561 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “ค่ายวิชาการเปิดบ้านเขียนเขต (Open House) กิจกรรม “STEM & Morality for Life” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต อำเภอลำลูกกา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพโดยการนำเสนอผลงานให้กับผู้ปกครอง และสาธารณะชน