ตรวจเยยมสอบO net


           วันที่ 3 ก.พ.2561 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและติดตามดูแลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2560 ให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สทศ. ณ โรงเรียนชุมชนประชานิกรณ์อำนวยเวทย์ อ.หนองเสือ โรงเรียนวัดอัยยิการาม อ.ธัญบุรี และโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา อ.ลำลูกกา