0BC9DB03 8094 40FF 933D C0417FBB341A

       วันที่ 17 มกราคม 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายวิรุฬห์  แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2