16 1 61

              วันที่ 16 มกราคม 2561 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพ.ศ.2561 ณ โรงเรียนชุมชนบึงบา อ.หนองเสือ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิดชูเกียรติครู รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอหนองเสือเข้าร่วมงาน