11 ม.ค.61 ลาสด

            วันที่ 11 ม.ค. 61 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนร่วมใจประสิทธ์  อำเภอลำลูกกา จากนั้นไปตรวจติดตามการใช้งาน Internet ของโรงเรียนวัดพืชอุดม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ