ภาพนง1

              วันที่  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต ๒