29 12 60

            เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  นายพินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการปทุมธานี ประจำเดือน  ในการนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่นางอุไร  สีสวย  พนักงานทำความสะอาดของ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ที่ได้กระทำความดีโดยเก็บสร้อยข้อมือทองคำ และนำส่งเจ้าของ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นต้นแบบแก่บุคคลทั่วไป ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี