12 12 60

              วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ที่เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดปทุมนายก อำเภอหนองเสือ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครู นักเรียนและศิษย์เก่า ร่วมงานในครั้งนี้