8 12 60

                วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียนเครือข่ายพลังครูพัฒนา ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุวรรณ อำเภอลำลูกกา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายเป็นนิสัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในเครือข่ายพลังครูพัฒนา ทั้ง 11 โรงเรียน 3,075 คน