29 11 60 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี