ร่าง  ประกาศการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ (DLIT)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (E-Bidding)  ครั้งที่ 2

รายละเอียด