สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครูโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์   (รายละเอียด)