โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และซ่อมแซมบ้านพักครู รายละเอียดแนบ1 รายละเอียดแนบ2