โรงเรียนวัดธัญญะผล จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2560  ณ  โรงเรียนวัดธัญญะผล01คายสามญ10มค60 ๑๗๐๓๑๔ 0002คายสามญ10มค60 ๑๗๐๓๑๔ 0011คายสามญ10มค60 ๑๗๐๓๑๔ 0014คายสามญ10มค60 ๑๗๐๓๑๔ 0112

อบรม Stem 11360 ๑๗๐๓๑๔ 0103