title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

วันที่ 7 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดสุวรรณได้จัดกิจกรรมกำจัดเหา ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนหญิงที่เป็นโรคเหา โดยมีนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้

๗ ม.ค.๖๐ กำจดเหา ๑๗๐๓๐๗ 0045

2

3

4

6

7

8