วันที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดสุวรรณได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 167 คน เข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1

2

3

4

5

6

7

8

9