punditnoi185

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้จัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย 
ณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ (ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่)

punditnoi02

punditnoi098

punditnoi41

punditnoi63

punditnoi187

punditnoi208

punditnoi251

punditnoi278